314316318320305

 

 

Tagfelvétel

Egyesületünk tagja lehet valamennyi 18 évesnél idősebb, magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akik az egyesület céljaival egyetértenek és azt támogatni kívánják, és erről belépési nyilatkozat formájában nyilatkoznak, mely megtekinthető és letölthető itt.

A tagság formái:

•    Rendes tag: bel-és külföldi természetes és jogi személyek, akik elfogadják az egyesület céljait és a tagsággal járó kötelezettséget vállalják.

•    Tiszteletbeli tag: tiszteletbeli tagnak választhatók azok a magánszemélyek, akik az egyesület, vagy a magyar szőlészet-borászat ügyének különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek.

•    Pártoló tag: pártoló tagok lehetnek azok a bel-és külföldi természetes és jogi személyek, akik a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az egyesület tevékenységét.

A tagok felvételéről az elnökség dönt.

A tag jogai:

•    Részt vehet a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal, felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület, a vezetőség és a tisztségviselők tevékenységéről.

•    Minden tisztségre megválasztható.

•    Részt vehet az egyesület rendezvényein, az általa szervezett előadásokon, klub-és egyesületi napokon.

•    Minden tagot egy szavazati jog illet meg, melyet személyesen vagy akadályoztatása esetén írásban meghatalmazott személy gyakorolhat.

•    Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

•    A tagoknak joga van az egyesület szolgáltatásait megfelelő feltételek mellett igénybe venni.

A tag kötelességei:

•    Az alapszabályt betartani, az egyesületi határozatokat végrehajtani.

•    Megóvni és gyarapítani az egyesület eszközeit , szolgálni az érdekeit, tekintélyét, megbecsülését.

•    Rendszeresen fizetni a tagdíjat. (Magánszemélyeknek 7000 Ft/év, vállalkozásoknak és önkormányzatoknak 10 000 Ft/év.)

•    Tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat.


    
Belépés • Elérhetőségek • eMail
Powered by webskimo
 
Magyar • English • Deutsch • Slovenski