314316318320305

A Zalai Borút Egyesület saját minősítési rendszerrel rendelkezik. A Zalai borúton a Zalai Borút Egyesület tagjai számára a szolgáltatások minőségének jelzésére a 1, 2, 3, 4, KUPÁS minőségi osztályba sorolást alkalmazunk. A minősítési rendszer a szolgáltatások minőségét, komfortosságát, borász-gasztronómiai értékeit hivatott tükrözni. Minősítési pontszámok 15-50-ig terjednek. A borturisztikai szolgáltatások minősítését kérelemre végzi el a minősítő bizottság.

Reklámjainkban csak azokat a szolgáltatásokat tudjuk megjelentetni, amelyek minősége garantált. Minden évben egyszer minősítjük a létrejött vagy csatlakozott szolgáltatásokat, kérelem alapján.

A beérkezett kérelmek összesítése után a Minősítő Bizottság kiválaszt egy időpontot (terveink szerint az ősz folyamán) és helyszíni bejárással elvégzi a minősítést. A minősítés időpontjáról telefonon tájékoztatást adunk a kérelmezőnek.

A minősítés kérelem alapján történik, melynek formanyomtatványa a letölthető itt. A kérelmet személyesen, postai úton, vagy emailen szkennelve is vissza lehet juttatni.

Minösítés egyéb dokumentumai:

Értékelő lap

Minösítési kézikönyv

További információ:

Németh Károlyné – egyesületi titkár 83/360-614, 20/4216 140

    
Belépés • Elérhetőségek • eMail
Powered by webskimo
 
Magyar • English • Deutsch • Slovenski