314316318320305
"Zalai Kincsek" címmel a Nemzeti Tehetség Program támogatásával népi kultúrális és hagyományos értékeket megőrző program valósult meg.
A rendezvénysorozat 12 alkalommal valósul meg. Mindig más-más téma köré koncentrálódva, minden alkalommal a témák elismert szakembereit hívjuk meg eloadónak, témavezetonek, moderátornak a rendezvény témájának feldolgozására, a rendezvény levezetésére. A témák szakértoi saját maguk választotta módszertan alapján adják át az információkat és ismereteket és tájékoztatják a résztvevoket az adott témáról. A rendezvények 2014-ben havonta egy-két alkalommal, délután kerülnek megszervezésre a kisszentgróti CTC-ben. Igény szerint szünetet tartunk és ellátást biztosítunk a résztvevoknek. A rendezvényeken az ismeretek átadására a témában legjártasabb szakembereket választjuk ki, aki egyben a vezeti a szakmai párbeszédet is. Az ismeretanyagot összegyujtjük, és kiadványt készítünk 500 példányban.
 • Jól élni - Tudatosan élni - Sikeresen élni
 • Jól élni - Tudatosan élni - Sikeresen élni
Az 1960-as években emelt épület elöregedett tetőszerkezete, rosszul, előnytelenül kialakított helyiségei teszik indokolttá a változást. A falu képe és a település szerkezete híven tükrözi a régi népi építészet szépségeit, ezért komplett tetőszerkezet-csere valósul meg, olyan fedéssel, amely illeszkedik a térség képéhez. A tetőszerkezet cseréjével egy új, külső, fedett közösségi tér kerül kialakításra, mely vendégfogadásra, a zalai borok, a helyi termelők és a Zalai Borút Egyesület tagjainak bemutatkozására nyújt lehetőséget, valamint fedett pihenőhelyként szolgál a túrázóknak. A közösségi tér megközelíthetőségét egy új, külső lépcső kialakításával tesszük lehetővé. A meglévő lépcső helyén zárt tároló kerül kialakításra, amelyben a pályázó szervezet eszközeit, használati tárgyait tároljuk.
 • Noé Közösségi Ház rekonstrukciója
 • Noé Közösségi Ház rekonstrukciója

A program általános célja a szlovén-magyar határon átnyúló fejlesztések ösztönzésével jobb életkörülmények teremtése, valamint az idegenforgalmi együttműködések növelése turisztikai desztinációk erősítésével.    

 

 • Jó bor – jó szomszédság
 • Jó bor – jó szomszédság

A szlovén-magyar határmentén az idegenforgalmi kínálat javítása infrastrukturális fejlesztés megvalósításával, esélyegyenlőség növelésével és promóciós intézkedések fokozásával.

A Zalai Borvidék és a Lendva környék turisztikai vonzerőinek fejlesztése borkulturális hagyományok erősítésével, közös együttműködés megvalósításával.         


 • Határtalan borkultúra
 • Határtalan borkultúra

A projekttel a partnerek a vendéglátói kínálatot kívánjuk gazdagítani és magasabb szintre emelni a helyi termékek kínálóival való összefogással a térségre jellemző speciális gasztronómiai termékek, receptek kialakításával is hozzájárulni az egüttmüködésben részt vevő térség vonzerejének növeléséhez.

 • Pannon Gasztronómiai Élmények
 • Pannon Gasztronómiai Élmények

A Zalai Borút Egyesület 2004 óta tagja és működtetője a Zalaszentgróti Kistérségi Civil Egyeztető Forumnak (CEF), elnöke egyben a testület vezetője is. A CEF feladatait egyesületünk látja el: összehívja az egyeztető fórum tagokat, tájékoztatja a résztvevőket a Kistérségi Tanács munkájáról, aktuális feladatairól, javaslatokat és információkat gyűjt annak érdekében, hogy a civil társadalom egyre nagyobb szerepet kapjon képviselője által a döntéshozó testület munkájában.

Programunk során havonta tartott fórumokkal, munkacsoportok eseti üléseivel növeljük a civilek közötti együttműködések számát, körlevelekkel, könyvelő általi tanácsadással bővítjük információs és tanácsadói szolgálatunkat, amely minden térség társadalmi szereplői által igény bevehető. Információs füzettel hívjuk fel a figyelmet a Zalaszentgrót térségi CEF tevékenységére, aktuális forrásteremtő lehetőségekre. Alapszolgáltatásunknak” tekintjük a napi 8 óra időtartamú civil ügyfélszolgálatot.


 • Nemzeti Civil Alapprogram
 • Nemzeti Civil Alapprogram

A Zalai Borút Egyesület felvállalta, hogy egy olyan marketingkampányt hoz létre, amely a térség idegenforgalmában pozitív változást okoz, kistérségünk széles turisztikai kínálatát fogja össze. Olyan komplex csomagot állítottunk össze, amelyben több, egymásra épülő, marketing eszköz használatával erősebb hatást váltunk ki a célcsoport irányában.

A megvalósuló marketing tevékenység kreatív ötleteken alapuló kommunikációs szolgáltatás igénybevételén alapul, amely hosszú távon elősegíti a térség turisztikai szolgáltatóinak üzleti eredményességét, valamint megalapozza, és folyamatosan erősíti tevékenységének ismertségét a célcsoport körében


 • Zala Termálvölgye Értékei Marketingkampány
 • Zala Termálvölgye Értékei Marketingkampány

Mikro és kisvállalkozások környezettudatos magatartásának és vállalkozói kompetenciájának erősítése - Szakmai előadássorozat

A Zalai Környezetbarátok Egyesülete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében támogatást nyert „Mikro és kisvállalkozások környezettudatos magatartásának és vállalkozói kompetenciájának erősítése” címmel 12 szakmai előadás megtartására.


A projekt célja informális igények kielégítése, a térségi fenntartható együttműködések növelése a gazdaság erősítése érdekében és a résztvevők közötti tapasztalatcsere a szakmai kompetencia fejlesztése érdekében. A program megvalósítója a Zalai Borút Egyesület, mint alvállalkozó.


 • Mikro és kisvállalkozások fejlesztése
 • Mikro és kisvállalkozások fejlesztése

Nagyon fontosnak tartjuk a Közösségi marketinget, és eddigi munkánk is azt bizonyítja, hogy tagjaink együttes megjelenése sokkal célratörőbb és eredményesebb hatást fejt ki.

Szem előtt tartjuk térségünk bemutatását, népszerűsítését mindig az aktuális trendnek és igényeknek megfelelő kiadvány készítésével.

A térség iránt érdeklődők teljes körű információs lehetőségei nincsenek megoldva. Közös marketing tevékenységgel és fellépéssel jelentősen javulna a térség vonzereje. A természeti, kulturális, gasztronómiai és szabadidős programok egységes kiadványban történő megjelenítése elősegíti a térség kínálatának, sokszínűségének megjelenését és a vonzerők kihasználásának teljességét.

A projekt a meglévő turisztikai termékek fejlesztését és új szolgáltatások kialakítását segíti a térségben. A térséget összefogva, egységes megjelenést biztosító kiadványra a különböző idegenforgalmi rendezvényeken mutatkozik igény.


 • Kiadványkészítés a Zalai Borvidékről
 • Kiadványkészítés a Zalai Borvidékről
    
Belépés • Elérhetőségek • eMail
Powered by webskimo
 
Magyar • English • Deutsch • Slovenski